Klubben

Formål

Hjemsted, formål, forpligtigelse og virke:

1.1. Klubbens hjemsted er Norddjurs Kommune, adressen er kassererens.

1.2. Klubbens primære formål er at bevare og videreføre modelbanen fra dødsboet efter frk. Aagaard Hansen. Anlægget er videreoverdraget fra Djurslands Museum, idet der er tale om en deponering.

1.3. Klubbens sekundære formål er at bygge og vedligeholde samt udbrede kendskabet til modelanlæg.

1.4. Klubben forpligter sig i henhold til en samarbejdsaftale med Norddjurs kommune og Søndre Skole, at sikre offentligheden adgang til at besigtige anlægget i lokaler på Søndre Skole.

1.5. Klubben virker igennem en voksenafdeling og ved oprettesen af en Ungdomsafdeling med fritidstilbud til børn og unge