Hjem

Vi kunne godt bruge flere hænder,

så har du tid og lyst, har vi altid kaffe på kanden medlemsskab


koster 100 kr. om året


klubben har åben

hver tirsdag fra 8-13


vi holder til i kælderen på Søndreskole (Søren Kanneskolen)

Åboulevarden 62


mere info 30280471


GENERALFORSAMLING

i

Froggys Model Klub

Generalforsamling afholdes

den 31. marts 2020  kl.  18.30 i klublokalerne.


Evt. forslag til punkt 4, skal være bestyrelsen i hænde inden mødet.

Vi starter med en bid mad og lidt drikkevarer.

Tilmelding er nødvendig.


DAGSORDEN:

1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

2: Formandens beretning.

3: Kassererens beretning og regnskab.

4: Indkomne forslag.

5: Bestyrelsens forslag.

6: Fastsættelse af kontingent.

7: Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes §8.

8: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9: Eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne  

Svend Erik Pedersen  

Formand.


Aflyst  -  indtil videre.

Åben hver tirsdag  9-13


for alle store som små.


du kan også booke en tid


1/9-2020:

Fornyet lukning af skolen